Price

Menu Short Medium Long
Cut 4,000yen (Miranda +1,000yen)
Single Color 4,500yen 5,000yen 6,000yen
Retouch 4,000yen (fix)
Design Color 2,500yen〜
シャンプーブロー(カラーのみの方) +1,000yen
Straight 13,000yen 15,000yen 18,000yen
Volume Down 7,000yen 8,000yen 12,000yen
Blow Out 9,000yen 10,000yen 12,000yen
Perm 8,500yen 9,500yen 10,500yen
Point Perm 2,000yen〜
W Color +3,000yen〜
Treatment 3,500yen (fix)
Spa 3,500yen / Set +2,500yen
Set / Make 3,500yen / 3,500yen
Point Make 2,000yen (fix)
Organic Color +1,000yen〜
Special Treatment Head Spa 6,000yen〜 ※長さによって料金が変わります

+TAX